R  A  T  U  N  E  K

    Opierając się na doświadczeniu, że wynagrodzenie za grzechy, Różaniec, błogosławieństwo, adoracja Pana Jezusa są konkretnym ratunkiem dla środowiska przed złem, dzielę się duchowością i zbiorem modlitw, przez które ufam, że z łaski Bożej, możemy ratować własne środowisko i cały kraj.
 
     Msze święte:

  Niedziele i święta:
    7:30; 9:30; 11:30;
                          
   13:45 (Sielec);      
   15:00 (Sichów Duży

   Święta państwowo zniesione:
    9:00; 18:00 lub 17:00 (zimą)
   
   Dni powszednie:
    18:00 lub 17:00 (zimą)

       Odpusty:
    Narodzenia Najświętszej
    Maryi Panny (8 września)


   Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Koniemłotach  
"Via Domini - Droga Pana"  - Kwartalnik Stowarzyszenia Miejscowości Parafii Koniemłoty "Przyszłość" - zawierający bardzo interesujące informacje o parafii Koniemłoty dotyczące jej bogatej historii jak również planów na przyszłość.

Aby otworzyć kliknij tutaj

Strona internetowa krucjaty
Czytaj:  Biuletyn nr 1

Matka Boża: „Ci, którzy zawierzą Mi przez Różaniec, nie zginą”.
 
Strona poświęcona księdzu Romanowi Kotlarzowi będąca zbiorem materiałów pochodzących z różnych źródeł

Aby otworzyć kliknij tutaj

Aby otworzyć kliknij tutaj
Parafia erygowana przed rokiem 1326. Początkowo był tu kościół drewniany, zniszczony przez pożar. Obecny kościół późnorenesansowy wzniesiony w latach 1637-1649 z łupanego kamienia wapiennego przez Benedyktynów, którzy byli kolatorami parafii od 1628 do 1649 roku z fundacji ks. Łukasza Sokołowskiego. Uroczyście poświęcony został w 1649 r. Zniszczony przez pożar w 1770 r., odnowiony w 1778 r. Teren przykościelny ogrodzono murem w 1829 r. Przed frontonem kościoła stylowa brama wzniesiona w 1886 r. na zamówienie ks. Andrzeja Kozłowskiego. Kościół parafialny, trzynawowy z prezbiterium na zrębach gotyckich jednoprzęsłowym, wielobocznie zamkniętym, z dobudowaną od północy zakrystią. Nawa boczna prawa szersza z kaplicą św. Benedykta, wzniesioną na planie kwadratowym nakrytą kopułą z latarnią. W latach 1937-1939 dobudowano drugą nawę boczną wg projektu Stefana Szyllera. Od zachodu na frontonie kościoła w przedłużeniu nawy głównej wieża z kruchtą w przyziemiu i kolistą basztą, ze schodami na chór muzyczny. Przy prezbiterium na zewnątrz kościoła od strony wschodniej Ogrójec dobudowany w 1853 r. Dach nad częścią późnobarokową (nawa główna) dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną czerwoną. Wieżyczka na sygnaturkę kryta blachą. Na wieży kościoła chełm późnobarokowy łamany, zwieńczony latarnią. Na nawach bocznych dachy jednospadowe kryte blachą. Kościół restaurowany wewnątrz w 1982 r., tynki zewnętrzne odnowione w 1988 r. Ołtarz główny barokowy, we wnęce obraz Niepokalanego Poczęcia NMP w drewnianej, pozłacanej sukience z 1742 r. W kronice parafialnej obraz ten określany jest jako obraz starożytny. Na zasuwie obraz Serca Pana Jezusa. W bocznych niszach oddzielonych kolumnami drewniane figury św. Benedykta i św. Scholastyki. W prezbiterium zabytkowe stalle z olejnymi obrazami przedstawiającymi ważniejsze wydarzenia z życia Najświętszej Maryi Panny. Ambona z prawej strony nawy głównej łącząca się ze stallami fundacji ks. Ambrożego Lipskiego z 1718 r., pokryta złoconymi rzeźbami. W nawie bocznej prawej barokowy ołtarz św. Anny Samotrzeciej. Postacie w srebrnych sukienkach z 1769 r. W kaplicy św. Benedykta w ołtarzu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej - bez większej wartości artystycznej. W nawie lewej ołtarz św. Józefa a w nim barokowy obraz św. Józefa trzymającego Pana Jezusa za rękę. Osoby w srebrnych sukienkach z 1790 r. Parafia posiada akta parafialne od 1638 r.
Licznik wizyt na stronę
Czytaj cały tekst